Osteoporos – sjukdomen som måste tas på allvar

Folksjukdomen osteoporos, eller benskörhet, är en skelettsjukdom där skelettet bryts ner utan att det känns, eller hörs. Lisa Keisu, ordförande för Osteoporosförbundet, berättar om sjukdomen som en halv miljon svenskar lider av, men sällan får behandling.


Varannan kvinna över 50 år och var fjärde man över 60 år drabbas av osteoporos. Åldern är en riskfaktor och lågenergifraktur/er och längdminskning är viktiga symtom för osteoporos.

Sjukdomen kan diagnostiseras med bentäthetsmätning, så kallad DXA-mätning. En diagnos är nödvändig för att få rätt behandling.

Bästa tips för att bromsa sjukdomen och minska frakturrisken är att göra sjukdomen känd inom professionerna. Idag får endast cirka 17%, av en halvmiljon drabbade, behandling. Regelbunden och särskilt anpassad fysisk aktivitet/träning i form av osteoporosskola är effektivt. Att ta de verksamma ordinerade medicinerna och kosttillskott i form av D-vitamin och kalcium är  viktigt. Likaså att äta en allsidig ”grön” kost. Rökning är av ondo och alkoholintaget ska vara måttlig.

Det svåraste är att osteoporos inte är högt rankad i den inofficiella läkar- hierarkin (ingen egen medicinsk specialitet) och dessutom är kunskapen om sjukdomen bristfällig. En missuppfattning är storleken på de direkta och indirekta kostnaderna för osteoporos, som är 14 miljarder per år, vilket för många är okänt.

Under våren kommer patientföreningen, Osteoporosförbundet, att besöka politiker i samtliga landsting och presentera den gedigna rapporten ”Vården måste ta osteoporos på allvar – dags att införa fungerande frakturkedjor”.  Vården är ojämlik och det måste ändras, och kunskaperna samt intresset öka för den tysta sjukdomen osteoporos.

Osteoporosförbundet är en rikstäckande organisation för personer med osteoporos/benskörhet och deras anhöriga. Osteoporosföreningar finns i samtliga län/ regioner med undantag för Kalmar.