Behandling av osteoporos

Vid osteoporos är det viktigt att förhindra benbrott genom att undvika riskfaktorer för detta. Det finns även medicinsk behandling som kan hindra bennedbrytandes cellers aktivitet och stimulera till ökad benbildning.


behandlingMinska risken för benbrott

Eftersom personer med osteoporos lät drabbas av benbrott är det viktigt att i behandlingen minska riskfaktorerna för benbrott.

Risken för benbrott ökar om du:

  • Är otränad
  • Röker
  • Dricker alkohol
  • Väger för lite
  • Har brist på vitamin D
  • Ser dåligt eller har dålig balans

Eftersom ditt skelett lättare går av vid exempelvis ett fall är det bra att träna upp balansen. Och även minska på medicin som är lugnande då detta kan ge dig en försämrad reaktionsförmåga, och du kan då lättare ramla.

Vid hög ålder kan speciella höftskydd förhindra höftfrakturer.

Läkemedel vid osteoporos

Du kan även äta läkemedel vid osteoporos. Men det är inte bara bentätheten som avgör om du behöver läkemedel. Behovet avgörs också beroende på ålder, tidigare frakturer och ärftlighet för osteoporos.

De läkemedel som används är strontiumranelat, bisfosfonater, bisköldkörtelhormon (paratyreoideahormon), östrogenliknande läkemedel, kalcium och vitamin D:

Bisfosfonater och strontiumranelat hämmar bennedbrytande cellers aktivitet. Strontiumranelat har även en viss benuppbyggande effekt.

För lite kalcium bryter ner ben och därför är det viktigt med tillskott. Även tillskott med vitamin D behövs då detta vitamin gör så att kalcium lättare tas upp ur maten.

Östrogen kan ges till kvinnor då detta bromsar nedbrytningen av ben.

Bisköldkörtelhormon är viktigt för benomsättningen och stimulerar benbildande celler till ökad benbildning.