Ny behandling vid osteoporos ger starkare ben

Dagens standardbehandling vid benskörhet utmanas av ny medicin i studie från Sahlgrenska akademin.


Många patienter med osteoporos, speciellt äldre kvinnor, fortsätter att drabbas av benbrott trots behandling i tablettform varje vecka. Höft- och ryggradsfrakturer ger inte bara lidande utan kan ge permanenta skador och öka risken för förtidig död.

Dagens standardbehandling mot osteoporos, eller benskörhet, är läkemedlet alendronat som ökar benets densitet genom att dämpa nedbrytning av skelettet och kan minska risk för benbrott med 20 till 50 procent.

En ny antikroppsbehandling, romosozumab, fungerar istället genom att blockera ämnen i kroppen som saktar ner uppbyggnad av skelettet, med effekt att ny benmassa bildas snabbare.

I en studie vid Sahlgrenska akademin undersöktes över 4000 kvinnor, i genomsnitt 74 år gamla, med osteoporos och tidigare frakturer. Deltagare delades in i två grupper, den ena gruppen fick behandling med alendronat, den andra med romosozumab i 12 månader. Båda grupperna fick sedan alendronat i ytterligare 12 månader.

Resultaten visar romosozumab jämfört med alendronat minskar risk för:

  • Ryggradsfraktur med 48 procent
  • Arm- och benfraktur med 27 procent

Biverkningar var jämförbara i de båda grupperna men risk för allvarlig hjärt- och kärlsjukdom som hjärtattack eller stroke var något högre för den nya behandlingen. Säkerhet behöver utvärderas ytterligare men forskare bakom studien är uppmuntrade av resultaten.

– Med den nya behandlingen kan vi erbjuda avsevärt bättre skydd mot benbrott och därmed hjälpa många patienter med allvarlig osteoporos, säger Mattias Lorentzon, forskare bakom studien, i ett pressmeddelande.

Resultaten är publicerade i den ansedda tidskriften New England Journal of Medicine.