För tidigt födda har ökad risk för svagt skelett som vuxen

Barn som föds för tidigt och med en låg födelsevikt har en större risk för benskörhet. Det visar en studie som nu kan leda till att dessa personer får förebyggande behandling i tid.


För tidigt födda med låg vikt hade ökad risk för svagt skelett i vuxen ålderI en stor studie vid Lunds universitet ville man ta reda på kopplingen mellan frakturer i barndomen, tidiga födslar och frakturer senare i livet. Man kunde då se att barn som var födda före vecka 37, och som hade en låg vikt, hade en större risk att drabbas av benskörhet som vuxen än andra barn.

Studien, som gjordes vid Lunds universitet, följde barn upp till 27 års ålder vilket är den längsta uppföljningstiden för denna typ av studier.

– Detta är värdefull information eftersom benmassan går att påverka i positiv riktning under uppväxttiden genom fysisk aktivitet och bra kost. Dessutom är det för riskgrupper extra viktigt att undvika miljöfaktorer som har negativ inverkan på benmassans utveckling, t.ex. rökning, säger Christian Buttazzoni, doktorand vid Lunds universitet och specialistläkare i ortopedi vid Östersunds sjukhus, i ett pressmeddelande.

Här kan du läsa hela avhandlingen ”Bone mass from childhood to adulthood”.