Kortison ökar risken för benskörhet

Långvarig behandling av kortison ökar risken för osteoporos, benskörhet.


Kortison kan orsaka sekundär osteoporos

Kortisonbehandling kan öka risken för benskörhet, osteoporos. Detta kallas då för sekundär osteoporos då den framkallas av yttre faktorer. Även osteoporos som framkallas av reumatisk sjukdom kallas för sekundär osteoporos.

Därför påverkas benskörheten av kortison

Kortison gör att tarmens kalciumupptag  och kalciumet utsöndring i njurarna påverkas. Kortison ökar även nedbrytning av benvävnad och minskar de benbildande cellernas funktion.

Dessutom så påverkar kortison även könshormonet som stoppar nedbrytningen av ben.

Risken beror på dos och längd

kortisonDu behöver inte vara orolig för kortison om du endast äter en mindre dos under en kort period.

Men om du ska äta kortison under flera månaders tid, så som i tre månader, och över fem milligram per dag så fördubblas risken för att utveckla osteoporos.

Vid sådana behandlingar är det viktigt att agera förebyggande och att regelbundet göra bentäthetsmätningar.